BEST PUPPY-3, 2xJCAC, 2xCAC
PANDA IZ FRANCUZSKOGO LEGIONA